egoizm

  1. Chen

    Ahlak Felsefesinin Konusu

    1.AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU Ahlak Felsefesinin konusu insanın davranışları,yapıp etmeleridir.İnsanın yalnızca iradeli davranışları ahlak felsefesinin konusuna girer.İstenç dışı davranımlarla ahlak felsefesi ilgilenmez. Ahlak(Moralite): Bir toplumda uyulması gereken kurallar bütünüdür.Toplumdan...
  2. Chen

    AHLAK FELSEFESİ(ETİK)

    AHLAK FELSEFESİ(ETİK) Evrensel ahlak yasası var mıdır? Hedonizm,Anarşizm,Egoizm,Nietzsche,Sartre Kant (Ödev ahlakı) 1.Ahlak nedir? Ahlak kavramı birey olarak insanın yapıp etmelerini değerlendirmek için kullanılır. Neyin iyi veya kötü sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgili ilkeler...
Üst Alt