Cevşen-i Kebir'in Havası

Chen

🇵🇸
Forum Sorumlusu
Katılım
9 Ocak 2020
Mesajlar
43,314
Çözümler
4
Tepki puanı
12,464
Puanları
113
Konum
.
Cinsiyet
Kadın
Cevşen'de çok gizli sırlar mevcuttur.

Cevşen, Hz. Peygamber ve ümmetine hediye edilmiş emsalsiz bir sırr-ı pür-esrar bir hazinedir. Hz. Ali (K.A.V.) ve ondan torunu İmam Zeynelabidin (S) tavasutuyla nakledilen çok önemli dualardan biridir. Cevşen-i Kebir'in zırh mesabesinde olduğu Hz. Peygamber tarafından nakledilmiştir.

Uhud'da Cebrail tarafından Hz. Peygamber'e zırh olarak indirilmiş ve ümmetine teşmil olunmuştur. Cevşen'in bir çok derde deva, müşküllere çare olduğu ehl-i havas indinde tecrübeyle sabittir.

Afet, bela, sihir ve şerden muhafazada olmak için

اللهم انّى اسئلك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا مُوَسّع سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Allahümme inni es’elüke bismike ya Mani’, ya Dafi’, ya Rafi’, ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’, ya Şafi’, ya Vasi’, ya Muvassi’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Belaların def’i için

يا سيدَ السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولىّ الحسنات يا غافر الخطيـات يا مُعطىَ المسألات يا قابل الثوبات يا سامع الاصوات يا عالم الخفيّات يا دافع البليّات سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya Seyyide’s-sadat, ya Mucibe’d-da’avat, ya Rafi’e’d-derecat, ya Veliyye’l-hasenat, ya Gafire’l-hatayat, ya Mu’tiye’l-mes’elat, ya Kabile’s-sevebat, ya Sami’e’l-esvat, ya Alime’l-hafiyyat, ya Dafi’e’l-beliyyat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
İbtal-i sihir ve imanı muhafaza için

يا عُدّتى عند شدّتى يا رجاءى مُصيبتى يا مؤنسى عند وحشتى يا صاحبى عند غُربتى يا ولىّ عند نعمتى يا غياثى عند كُربتى يا دليلى عند حيرتى يا غناءـى عند افتقارى يا ملجأى عند اضطرارى يا مُغيثى عند مفزعى سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya uddeti inde şiddeti, Ya recai inde musibeti, Ya mu’nisi inde vahşeti, Ya sahibi inde gurbeti, Ya veliyi inde nimeti, Ya gıyasi inde kürbeti, Ya delili inde hayreti, Ya gınai inde iftikari, Ya melcei inde ıdtırari, Ya mugisi inde mefza’i. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
İşlerin açıklığı için

اللهم انى اسئلك باسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا اله الا انت الغوثَ الغوثَ خلّصنا من النار
Allahümme inni es’elüke bi-esmaike’l-hüsna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerîm, ya Mukim, ya A’zim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
İşlerin daha da iyileşmesi için

يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع كلّ مصنوع يا خالق كلّ مخلوق يا رازق كلّ مرزوق يا مالك كلّ مملوك يا كاشف كلّ مكروب يا فارج كلّ مهموم يا راحم كلّ مرحوم يا ناصر كلّ مخذول يا ساتر كلّ معيوب يا ملجا كلّ مطرود سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’e külli masnu’, ya Halıka külli mahluk, ya Razıka külli merzuk, ya Malike külli memluk, ya Kaşife külli mekrub, ya Farice külli mehmum, ya Rahime külli merhum, ya Nasıra külli mahzul, ya Satire külli ma’yub, ya Melce’e külli matrud. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
İşlerin iyi neticelenmesi için

یا غافرً الخطایا یا كاشف البلايا يا منتهىَ الرجايا يا مُجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضى المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مُطلق الاسارىَ سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya Gafire'l-hataya, ya Kaşife'l-belaya, ya Müntehiye'l-recaya, ya Müczile'l-ataya, ya Vahibe'l-hedaya, ya Razıka'l-beraya, ya Kadıya'l-menaya, ya Samie'l-şekaya, ya Ba'ise'l-beraya, ya Mutlike'l-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine'n-nar.
İzzet ve ikram bulmak için

يا خيرَ الغافرين يا خيرَ الفاتحين يا خيرَ الناصرين يا خيرَ الحاكمين يا خيرَ الرازقين يا خيرَ الوارثين يا خيرَ الحامدين يا خيرَ الذاكرين يا خيرَ المنزلين يا خيرَ المحسنين سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya hayre'l-gafirin, Ya hayre'l- fatihin, Ya hayre'n-nasırin, Ya hayre'l- hakimin, Ya hayre'r- razıkin, Ya hayre'l- varisin, Ya hayre'l- hamidin, Ya hayre'z- zakirin, Ya hayre'l- münzilin, Ya hayre'l- muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine'n-nar.
Kalplerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanına getirtmek için

اللهم انّى اسئلك باسمك يا حنّان يا منّان يا ديّان يا برهان يا رضوان يا سلطان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذاالمنّ البيان سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Allahümme inni es'elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste'an, ya Za'l-menni ve'l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine'n-nar.
Kısmet ve baht açıklığı için

يا علام الغيوب يا غفّار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلّب القلوب يا طبيب القلوب يا منوّر القلوب يا انيس القلوب يا مفرّج الهموم يا منفّس الغموم سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya Allame’l-guyub, ya Gaffare’z-zunub, ya Settare’l-u’yub, ya Kaşife’l-kürub, ya Mukallibe’l-kulub, ya Münevvire’l-kulub, ya Enise’l-kulub, ya Müferrice’l-hümum, ya Müneffise’l-gumum. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Rızkın devamlılığı için

اللهم انى اسئلك بسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مُديل يا مُنيل يا مُقيل يا مُحيل سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Allahümme inni es’elüke bismike ya Celil, ya Cemil, ya Vekil, ya Kefil, ya Delil, ya Kabil, ya Müdil, ya Münil, ya Mukil, ya Muhil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Sihrin, afet ve belaların def'i için

يا مَنْ تواضع كلُّ شئ لعظمته يا مَنْ استسلم كلّ شئ لقدرته يا مَنْ ذلّ كلّ شئ لعزّته يا مَنْ خضع كلّ شئ لهيبته يا مَنْ انقاد كلّ شئ لهيبته يا مَنْ انقاد كلّ شئ من خشيته يا مَنْ تشقّقت الجبال من مخافته يا مَنْ قامت السموات بامره يا مَنْ استقرّت الارضون باذنه يا مَنْ يسبّح الرعد بحمده يا مَنْ لا يعتدى على اهل مملكته سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya men tevada'a küllü şey'in li-azametihi, Ya men estesleme küllü şey'in li-kudretihi, Ya men zelle küllü şey'in li-izzetihi, Ya men hada'a küllü şey'in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey'in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey'in min haşyetihi, Ya men teşakkakati'l-cibal min mehafetihi, Ya men kameti's-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati'l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu'r-ra'du bi-hamdihi, Ya men la ya'tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine'n-nar.
Yüce mertebelere ulaşmak için

يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضاء يا ذا المنّ والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزّ والبقاء يا ذا الالاء والنعماء سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya Za'l-hamdi ve's-sena, ya Za'l-fahri ve'l-beha, ya Za'l-ahdi ve'l-vefa, ya Za'l-afvi ve'r-rıda, ya Za'l-menni ve'l-ata, ya Za'l-fasl ve'l-kada, ya Za'l-izzi ve'l-beka, ya Za'l-elai ve'n-ne'ama. Subhaneke ya ilahe illa entel emanul eman halisna mine'n-nar.
Zafer bulmak için

يا مَن لَهُ العزّة والجمال يا مَن لَهُ القدرة و الكمال يا مَن لَهُ الملك والجلال يا مَن هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا مَن هو شديد المحال يا مَن هو سريع الحساب يا مَن هو شديد العقاب يا مَن هو عنده حسن الثواب يا مَن هو عنده امّ الكتاب سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Ya men lehü'l-izzeti ve'l-cemal, Ya men lehü'l-kudreti ve'l-kemal, Ya men lehü'l-mülk ve'l-celal, Ya men hüve'l-kebirü'l-müte'al, Ya münşiye's-sehabu's-sıkal, Ya men hüve şedidu'l-muhal, Ya men hüve seri'u'l-hisab, Ya men hüve şedidu'l-ikab, Ya men hüve indehu hüsnü's-sevab, Ya men hüve indehu ümmü'l-kitab. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
 
  • Beğen
Tepkiler: GeN

Eros

Bronz Üye
Katılım
16 Ara 2023
Mesajlar
605
Tepki puanı
146
Puanları
43
Yaş
35
Konum
Marstan
Cinsiyet
Erkek
Abdest alıp geliyorum
 
Üst Alt