şu destanı hakkında

  1. Chen

    Şu Destanı Özeti

    Şu Destanı Şu Destanı Konusu Özeti Hakkında Kısaca Bilgi Bu destanda Şu adlı Saka hükümdarının Makedonya hükümdarı iskenderle yaptığı savaşlar anlatılır. Destan ile ilgili bilgileri Divan-ı Lügati’t Türk‘ten alıyoruz. Şu Destanın aslı elimizde değildir. Hükümdar Şu’nun M.Ö. 4.yüzyılda yaşadığı...
Üst Alt