lehçe

  1. Chen

    Dilin Türleri ve Alt Birimleri

    a) Ana Dili: İnsanın başlangıçta annesinden ve doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği dildir. Bu dil, bir insanın bilinç altına iner ve onun, kişilerle, toplum arasındaki ilişkilerinde en güçlü bağı oluşturur. b) Ana Dil: Ses ve şekil yapısı, anlam...
  2. Chen

    Dünya Dillerinde Aksan İmi

    Àà Èè Ìì Ùù Òò Aksan İmi (ˋ) Sola yatık olarak kullanılır. Sözcüğün aksanlı olarak seslendirilmesine imkân tanır. Türkçede aksanlı okuyuş ancak bazı harflerin inceltilmesiyle mümkündür. Batı dillerinin aksine bu işareti Türkçede yalnızca sessiz harflerde kullanmak mümkündür. Daha çok diksiyona...
Üst Alt