göç destanı hakkında kısaca

  1. Chen

    Göç Destanı Hakkında Kısaca

    Göç Destanı Hakkında Kısaca Bu Türk destanı da Uygur Türklerinin destanıdır. Türeyiş destanının doğal bir devamı niteliği taşımaktadır. Günümüzde, Orhun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray harabesi vardır ki çok eski zamanlarda buraya Ordu Balık adı verildiği düşünülmektedir...
Üst Alt