fuzuli su kasidesi

  1. Chen

    Su Kasidesi

    Su Kasidesi (Kasîde Der Na't-ı Hazret-i Nebevî) Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk Kim mürûr ilen bırağur...
Üst Alt