filibeli ahmet hilmi eserleri

  1. Chen

    Filibeli Ahmet Hilmi Kimdir?

    Filibeli Ahmet Hilmi Kimdir? Materyalizme karşı spiritüalizmi (tinselcilik) savunarak gelenekteki kelami düşünceden felsefeye geçişi temsil eden II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı felsefecisi Filibeli Ahmet Hilmi, 1865’de Filibe’de doğdu, 1914’de İstanbul’da öldü. İlköğrenimini Filibe'de...
Üst Alt