egzistansiyalizmin önemli temsilcileri kımlerdır

  1. Chen

    Egzistansiyalizm Nedir?/ (Varoluşçuluk) Edebiyat Akımı

    Bir felsefe sistemidir. İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış (1927), İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve romancı Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulaması ile bütün dünyada yaygınlaşmıştır. İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini...
Üst Alt