edebiyat akımı veya edebî akım nedir?

  1. Chen

    Edebiyat Akımı Veya Edebî Akım Nedir?

    Edebiyat Akımı Veya Edebî Akım Nedir? Edebiyat Akımı veya Edebî Akım: Bir sanatkâr grubunun belli bir dönemde, ortak dünya görücü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi; bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebî eserlerin oluşturduğu...
Üst Alt