aksan imi

  1. Chen

    Dünya Dillerinde Aksan İmi

    Àà Èè Ìì Ùù Òò Aksan İmi (ˋ) Sola yatık olarak kullanılır. Sözcüğün aksanlı olarak seslendirilmesine imkân tanır. Türkçede aksanlı okuyuş ancak bazı harflerin inceltilmesiyle mümkündür. Batı dillerinin aksine bu işareti Türkçede yalnızca sessiz harflerde kullanmak mümkündür. Daha çok diksiyona...
Üst Alt